Misión y visión

Información económica

Desde Afundación, co fin de asegurar os nosos obxectivos fundacionais, activamos un protocolo de transparencia e bo goberno que afiance a eficacia e resolutividade nas nosas accións, que nos permita optimizar recursos e poder alcanzar a excelencia no que facemos. Así, entre outras medidas, publicamos a nosa información económica a disposición de toda a cidadanía que desexe consultala:

2019


Reparto presuposto 2019

2018


Reparto presuposto 2018

2017


Reparto presuposto 2017

2016


Reparto presuposto 2016

2015


Reparto presuposto 2015

2014


Reparto presuposto 2014