Exposicións

Programamos exposicións nas sete cidades onde Afundación dispón de espazos específicos para iso. Ademais da nosa programación propia, difundimos e acollemos tamén iniciativas de terceiros, o que nos converte en principais axentes dinamizadores da vida cultural das grandes urbes galegas.

Selecciona a cidade onde queres ver a exposición:

Colección de Arte

A arte contemporánea galega máis significativa desde finais do s. XIX ata a actualidade e unha selección de obras españolas destacadas conforman esta colección que te convidamos a coñecer.

Corrente cultural

O proxecto CORRENTE CULTURAL, co que Afundación e ABANCA están promovendo un programa de exposicións en diferentes localidades galegas, nace do convencemento de que a arte é un elemento imprescindible para potenciar o coñecemento e o desenvolvemento de toda a sociedade. En Afundación queremos impulsar e fomentar a cultura na nosa terra, e por iso levamos a nosa oferta artística máis alá das nosas sedes e salas de exposicións.

Acreativa

Acreativa nace da inquietude de Afundación por impulsar un novo proxecto que recolla as tendencias e vangardas no ámbito cultural, no máis amplo sentido da palabra, e que sexa xeradora de experiencias, marcadas todas elas cun selo de diferenciación e innovación.

Arte e inclusión

No marco do Plan estratéxico 2015-2019 da Fundación Galicia Obra Social defínese como obxectivo estratéxico a realización dunha acción educativa, social e cultural que, con vocación transformadora, contribúa a mellorar a sociedade galega posibilitando o desenvolvemento integral das persoas.

Neste contexto promovemos a utilización das expresións artísticas como vehículo de inclusión e participación social. Asumimos a máxima de que o acceso á cultura é un dereito das persoas e á vez un elemento fundamental da convivencia democrática.