O Equipo directivo é o responsable da xestión de Afundación baixo as directrices marcadas polo Padroado. Actualmente está integrado por un xerente, seis coordinadores e sete coordinadores adxuntos en áreas específicas da organización.