Se as xoias saen a poxa pública, o cliente poderá cancelar a operación e recuperar as súas xoias ata o último día da exposición dos lotes, sempre que aboe as cantidades inherentes á cancelación e á poxa.

O remanente que se xera se o prezo alcanzado na poxa é superior ao prezo de saída da garantía tras a dedución do importe do préstamo, intereses e gastos, quedará a disposición do cliente.

As persoas interesadas na compra de lotes de xoias poderán adquirilos a través de dúas poxas públicas ao ano que se realizarán en formato de ofertas en prego cerrado.

Próximas subastas

 • Subasta 2018 - 002

  Exposición:

  Do 14 ao 23 de novembro de 2018. Vestíbulo da Sede Central de ABANCA (Vigo) en horario de atención ao público

  Admisión de ofertas:

  En prego pechado, ata o 23 de novembro de 2018 ás 14.00 h.

  Celebración:

  Apertura de sobre-ofertas na Sede Afundación de Vigo o 27 de novembro de 2018 a partir das 17.00 h

Últimas subastas

 • Subasta 2017 - 002

  Exposición:

  Do 13 ao 24 de novembro de 2017. Vestíbulo da Sede Central de ABANCA (Vigo) en horario de atención ao público

  Admisión de ofertas:

  En prego pechado, ata o 24 de novembro de 2017 ás 14.00 h.

  Celebración:

  Apertura de sobre-ofertas na Sede Afundación de Vigo o 28 de novembro de 2017 a partir das 17.00 h

 • Subasta 2017 - 001

  Exposición:

  Do 29 de maio a 9 de xuño de 2017. Vestíbulo da Sede Central de ABANCA (Vigo) en horario de atención ao público.

  Admisión de ofertas:

  En prego pechado, ata o 9 de xuño de 2017 ás 14.00 h.

  Celebración:

  Apertura de sobre-ofertas na Sede Afundación de Vigo o 13 de xuño de 2017 a partir das 17.00 h.