UIE

Formación profesional

Colexio Fogar Afundación

Impártense seis ciclos de grao medio: Preimpresión Dixital, Impresión en Artes Gráficas, Soldadura e Caldeirería, Mecanizado, Instalacións Eléctricas e Automáticas e Instalacións de Telecomunicacións. E tres ciclos de grao superior: Programación da Produción en Fabricación Mecánica, Automatización e Robótica Industrial e Mantemento Electrónico.

Tamén se ofrecen cursos formativos de reciclaxe para traballadores en activo.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL AFUNDACIÓN A CORUÑA

Impártense cuatro ciclos de grao superior: Administración e Finanzas, Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas, Asistencia á Dirección e Desenvolvemento de Aplicacións Web.