Nun mundo tecnolóxico e dixital é de vital importancia saber moverse de maneira segura para evitar riscos nas nosas interaccións, nas redes sociais, ou con respecto á nosa información privada. Un programa enfocado a divulgar estes perigos e ensinar a protexerse.


Recursos