Coñecer o medio ambiente e valorar a importancia da súa conservación, experimentando co que temos na nosa contorna, é a mellor maneira de fomentar as vocacións científicas e preservar o noso futuro.


Recursos