A través das artes abrimos xanelas ao mundo e fomentamos o coñecemento de artistas, contextos, movementos, estilos e tendencias, en formatos próximos e adaptados. A arte e as artes plásticas ao servizo da curiosidade, a creatividade e o crecemento persoal.


Recursos