Masterclass aberta: "Blockchain: aplicacións e casos de uso no eido industrial" por Israel Serrano, enxeñeiro técnico de telecomunicacións

Masterclass IESIDE

Blockchain é unha tecnoloxía que, entre outras aplicacións, mellora os procesos operativos, axilizando tempos, reducindo custos, potenciando a transparencia,...o que abre os seus campos de aplicación a múltiples actividades empresariais.

Da man de Israel Serrano, un dos expertos que "en realidade fixo" proxectos de envergadura con esta tecnoloxía, introducirémonos no mundo Blockchain para entender como e por que pode ser de aplicación en empresas industriais.

No transcurso da masterclass presentarase o Programa Especializado en Blockchain: aplicacións empresariais, deseñado por IESIDE coa participacíon de Alastria e Algabit.