FUNCAS Informa: COVID-19 e déficit de ciencia

Francisco Rodríguez, de Funcas, recomenda unha maior conexión entre a investigación científica e tecnolóxica e a realidade para ofrecer unha mellor resposta a retos como a crise da Covid-19.