Demo Banca Móvil ABANCA Contas|

Consulta o te saldo e movementos, realiza transferencias, paga recibos e retira cartos sen tarxeta coa Banca Móbil de ABANCA

Vídeo explicativo sobre como usar a Banca Móbil de ABANCA, con información sobre consulta de saldo e movementos, como realizar transferencias, pagar recibos e retirar cartos sen tarxeta coa Banca Móbil de ABANCA.