Idioma: ES | GAL

Subvenciones

Subvencións en materia de cultura e servizos sociais


Entidad: Concello de Ribadeo

Publicado en: BOP de Lugo nº 278, luns 3 de decembro de 2012

Plazo: 23 de decembro de 2012

A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas para que os interesados realicen as seguintes actividades: Culturais e de Asistencia e Benestar Social e, con carácter xeral, todas aquelas actividades de interese para os veciños do Concello que representen unha mellora da calidade de vida dos mesmos ou da cohesión social. 

Destinatarios.- Entidades e asociacións sen fins de lucro, domiciliadas en Ribadeo, legalmente constituidas e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, e as persoas físicas ou colectivos para iniciativas temporais de interese cidadá, sen ánimo de lucro, sempre que en ambos casos non teñan recoñecida subvención nominativa nos Orzamentos Municipais. Excepcionalmente cando a actividade teña interese para o municipio, xa sexa de 6 Núm. 278 – Lunes, 3 de Diciembre de 2012 B.O.P de Lugo carácter  social, económico ou humanitario poderase conceder unha subvención a entidades foráneas, ou  non inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, fundamentando o interese mediante achega de memoria ó efecto. 


Noticias

Cargando

Suscríbete
Boletín
Socialia
¡Tu ONG cuenta!
Envíanos información

Agenda

feb 26 2017

Teatro Solidario a favor da Fundación Meniños
Un ano máis, Ourense acolle a representación teatral solidaria coa Fundación Meniños que organiza Metátese Teatro, coa colaboración do Teatro Principal e a Fundación CEO.
Síguenos en